Russia – Severnaya Zemlya

VISITED BY: 17 NOMADS
What to do here
 
 Islands
 • Bolshevik (Severnaya Zemlya)
 • Komsomolets (Sevenaya Zemlya)
 • October Revolution (Severnaya Zemlya)
 • Pioneer (Severnaya Zemlya)
 • Schmidt (Severnaya Zemlya)
 • Ushakov
 • Vize
 Experiences
 • Drink kvas
 • Drink vodka with locals
 • Play/hear balalaika
 • Sauna (plus swim in lake/river!)
 • Taste Pelmeni
 • Taste Pirozhki
 • Wear an ushanka
Possibly the least visited area on TBT